Epson M-T102A: 58mm, 5V, HUS, Lever=STD, Cable, AC, PES

Артикулен номер: C41D086031

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-T102A: 58mm, 5V, HUS, Lever=STD, Cable, AC, PES
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
0,27 кг