Epson EU-T532: 80mm, 24V, Type=3, Font=ANK, PM, CBM, CSPM, B/M=back/right

Артикулен номер: C41D120122

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson EU-T532: 80mm, 24V, Type=3, Font=ANK, PM, CBM, CSPM, B/M=back/right