Epson M-U420: 44.5mm*2, 24V

Артикулен номер: C41D064031

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-U420: 44.5mm*2, 24V
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
1 кг
Аксесоари

Аксесоари

Ленти

Продукт
S015371

C43S015371