Състезание „спечели робот“ от Epson

Технологиите в ръцете на бъдещето: Epson стартира състезание за целия регион на Европа, Близкия изток, Африка и Русия, в което могат да бъдат спечелени до 3 робота.

Състезание „спечели робот“ от Epson

VT6 – вертикален робот с 6 оси

Industry 4.0 е реалност. Epson – глобалният лидер в сферата на роботите SCARA и доставчик на решения за автоматизация от 1980 г. насам – ще поведе промяната. С продължаващото разширяване на автоматизацията се развиват и много нови иновативни приложения за роботи. Те революционализират както индустриалния, така и други сектори, и имат потенциала радикално да подобрят качеството на работния ни живот.

Състезанието – спечелете до 3 робота

Epson дава най-новите ни технологии в ръцете на бъдещето: университети, колежи и изследователски институции в Европа, Близкия изток, Африка и Русия. Защо избираме образователни и изследователски институции? За да подкрепим растежа, развитието и конкурентоспособността в сферата на индустрията и автоматизацията.

Кандидатствайте онлайн ( https://www.epson.eu/robots-contest) от 1 септември 2018 г.

  • Каним кандидатите да изпратят предложение преди 15 декември 2018 г., за да получат възможност да спечелят до 3 робота Epson в подкрепа на своя проект.
  • Кандидатурите ще бъдат оценявани на базата на различни критерии, включително иновативност, образователна стойност, развитие на умения, уникален начин за използване на робот и устойчивост на развитието.
  • Избраните кандидати ще бъдат поканени да представят кандидатурата си пред панел съдии.

„Умението и творчеството са в сърцето на иновацията. Epson вижда нуждата да подкрепя и поддържа развитието на таланта и уменията. „Поколението на хилядолетието“, членовете на което представляват близо 50% от населението на Земята, ще се срещне с работни условия, радикално различни от сегашните. Знаем, че младите имат нужния потенциал, затова целта на нашето състезание е да поставим технологиите на бъдещето в техните ръце“ казва Фолкер Шпаниер, директор за решенията, свързани с роботика, в Epson Europe.

Броят на индустриалните роботи, които се използват в цял свят, се очаква да нарасне до близо 2,6 милиона устройства до 2019 г. Особено в Централна и Източна Европа въвеждането на роботи през следващите 2 години се очаква да нараства с по 20% спрямо предишната година – най-високият растеж в света след Китай.

Това нарастване показва, че роботите са с ключово значение за бъдещето на производствената сфера, здравеопазването и много други сектори. Роботите могат да помогнат също и в обучението и в намаляването на отпадъците и консумацията на енергия. Epson дава възможност на младите хора в Европа, Близкия изток, Африка и Русия да си представят един по-добър свят – с роботи.

За да участвате в състезанието

Щракнете тук:  https://www.epson.eu/robots-contest