Глобално проучване на Epson разкрива смразяваща липса на реалистичност по отношение на климата — 46% от хората все още са оптимисти, че климатичната криза няма да ги застигне, докато са живи

Нови изследвания подчертават значителната разлика между това как се възприемат климатичните промени и колко тежко и неотложно е положението

Глобално проучване на Epson разкрива смразяваща липса на реалистичност по отношение на климата — 46% от хората все още са оптимисти, че климатичната криза няма да ги застигне, докато са живи

Глобално проучване на Epson разкрива липса на климатична реалистичност — 46% все още са оптимисти, че ще избегнат климатичната криза

Нови изследвания подчертават значителната разлика между това как се възприемат климатичните промени и колко тежко и неотложно е положението

 

Публикуване: 10 септември 2021 г.

Отбелязвайки 50 дни до началото на Климатичната конференция на ООН COP 26 в Обединеното кралство през ноември, Epson обявява резултатите от своя климатичен барометър. Проучването на Epson установява потенциално опасна пропаст между реалния климат и разбирането на хората за катастрофалния му ефект. Проучването обхваща глобално възприятие и усещане относно климатичните промени на 15 264 потребители в Азия, Европа, Северна Америка и Южна Америка.

Насрочен така, че да подпомогне дискусиите на конференцията COP 26, целта на климатичния барометър на Epson е да се повиши обществената осведоменост за въздействията на климатичните промени, да се повлияе върху трансформиращи бизнес решения и да се информират по-добре законотворците.

Липса на реалистичност: Оптимизъм срещу доказателства

В барометъра взеха участие индивиди от Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Сингапур, Южна Корея, Испания, Тайван, Обединеното кралство и САЩ. На въпроса какви са възгледите им относно способността на човечеството да избегне климатичните кризи в периода, обхващат техния живот, близо до половината от респондентите (46%) заявяват, че са оптимисти в „голяма“ до „известна“ степен. Това е значително повече от онези едва 27%, които посочват, че са много или донякъде песимистично настроени.

Най-популярните причини в подкрепа на този оптимизъм са повишаването на обществената осведоменост за климатичните промени (32%), способността на науката и технологиите да предоставят решения (28%) и преминаването към възобновяеми енергии (19%). В световен мащаб 5% от респондентите не вярват, че изобщо има спешен проблем с климата – САЩ (11%), Германия (7%) и Обединеното кралство (6%) попълват списъка на отричащите климатичните промени. 

Докато Междуправителственият панел за климатичните промени (IPCC) съобщава, че за възстановяването от някои промени в климата, предизвикани от човека, ще бъдат нужни хилядолетия, [i]и имайки предвид дългия списък от глобалните събития – включително най-горещия юли [ii]в историята, горски пожари [iii]в Европа, Северна Америка и Азия и наводнения [iv]в Китай, Колумбия и Германия – констатациите на барометъра на Epson, който измерва климатична реалистичност, сочат за триумф на оптимизма над доказателствата и опасна липса на климатична реалистичност.

Хенинг Олсон, директор за устойчиво развитие в Epson Europe, заяви: „На фона на извънредната ситуация с климата пред очите ни, е много тревожно, че толкова много хора не успяват да я разпознаят, или дори активно отричат, че съществува. Това е аларма за всички – правителства, бизнеси и физически лица – да работят заедно, така че COP 26 да вземе решенията и да вдъхнови действията, необходими за ограничаване на климатичните промени.“

Проверка на реалността: Разбиране срещу действие

Барометърът разкрива, че оптимизмът може да се дължи на невъзможността на хората да разпознаят климатичните промени и следователно – техния мащаб. Около три четвърти от анкетираните виждат връзката между климатичните промени и повишаването на глобалните температури (77%), екстремното време (74%) и пожарите (73%). В противовес на това, осведомеността спада до малко над половината за събития като глад (57%), масови човешки миграции (55%) и нашествия от насекоми (51%). Тук има значителни вариации в зависимост от региона, като най-много разбиране относно глада има в Тайван (72%) и най-малко – в САЩ (44%).

Според много хора отговорността да се справят с извънредната ситуация лежи на плещите на държавните и промишлените фигури. От анкетираните, повече от една четвърт (27%) идентифицират правителствата, а 18% – фирмите, като „най-отговорни“. Близо до 18% признават личната отговорност – като Индонезия води с най-висок резултат (30%), а Китай и Германия с най-нисък (и двете 11%). Насърчаващо е, че голям брой единични респонденти идентифицират отговорността като колективна (31%).

Въпреки че хората са готови да променят начина си на живот, за да се справят с кризата, някои действия са бавни. Барометърът показва, че: 65% са съгласни (планират да го направят или вече до правят) да намалят служебните и пътуванията през свободното време – но само 40% реално са ги ограничили. 68% са съгласни да преминат на електрически превозни средства – но само 16% са го направили. И 58% са съгласни хранителният им режим да е изцяло растителен, но само 27% са веган. Дори и за сравнително лесните решения, като бойкотирането на неустойчиви марки, на фона на 63% съгласни, само 29% вече са променили навиците си за пазаруване.

Бизнес реалност – сега е времето за действие

Барометърът за климатична реалност предполага, че за мнозина кризата с климата е нещо, което се случва на някой друг. Проучването разкрива, че само 14% от анкетираните смятат, че големите компании имат най-голяма отговорност за справяне със извънредната ситуация с климата, и едва 3% – малките (по-малко от 5-те процента отричащи климатичните промени), и също така сочи, че сега е моментът компаниите от всякакъв мащаб да играят по-голяма роля.

Компаниите могат да предоставят на други бизнеси и потребители иновации в подкрепа на устойчивостта. В Epson това е разработването например на инициативи за намаляване на въздействието на клиентите чрез използване на високо енергийно-ефективна технология за печат без нагряване; и научноизследователска и развойна дейност в областта на екологичните технологии, например естествено добити материали (непластмасови).

Отвъд иновациите в продуктите и материалите бизнесът може да постигне голяма промяна чрез насърчаване и демонстриране на отговорност към климата. Epson продължава и други дейности: преминаване към 100% възобновяема електроенергия и ангажиране с инициативи като проекта за възобновяема енергия RE100; работа за затваряне на ресурсния цикъл, например насърчавайки обновяването и повторната употреба на продукти; и участието в партньорства с голямо въздействие, като например работата с National Geographic за защита на вечната замръзналост (т.нар. пермафрост)[i]. защита на вечния лед [v].

Президентът на Epson Ясунори Огава коментира: „Откриването на липсата на климатична реалистичност показва, че от решаващо значение за справянето с извънредната ситуация е осъзнаването, съчетано с действие. Целта на Epson е да осигури тази информираност и необходимите технологии – за нашата компания, за други фирми и за потребителите – за да предизвикаме преобразуваща промяна. Устойчивото развитие е от основно значение за нашия бизнес план и е подкрепено от значителни ресурси – защото макар и да знаем, че пътят е дълъг, ние вярваме, че можем да изградим по-добро бъдеще.“

 

[i] https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/

[ii] https://www.noaa.gov/news/its-official-july-2021-was-earths-hottest-month-on-record

[iii] https://www.bbc.co.uk/news/58159451

[iv] https://www.reuters.com/business/environment/china-germany-floods-expose-climate-vulnerability-2021-07-22/

[v] https://www.epson.co.uk/insights/article/epson-partners-with-national-geographic-to-encourage-businesses-to-turn-down-the-heat-in-the-fight-against-climate-change2