Epson си партнира с National Geographic, за да стимулира фирмите да намалят потреблението на енергия като мярка срещу климатичните промени

Epson обединява сили с National Geographic, за да насърчи опазването на световния пермафрост (заледената земя под полярните райони на планетата) в стартиралата наскоро кампания „Turn Down the Heat“, целяща намаляване на потреблението на енергия.

Epson си партнира с National Geographic, за да стимулира фирмите да намалят потреблението на енергия като мярка срещу климатичните промени

Epson си партнира с National Geographic, за да стимулира фирмите да намалят потреблението на енергия като мярка срещу климатичните промени

Epson обединява сили с National Geographic, за да насърчи опазването на световния пермафрост (заледената земя под полярните райони на планетата) в стартиралата наскоро кампания „Turn Down the Heat“, целяща намаляване на потреблението на енергия.

Причината за стартирането ѝ е прогнозата на учените, че световният пермафрост ще се разтопи изцяло до 2100 г., което ще доведе до драстични промени в екосистемите, повишаване на морското равнище в световен мащаб и освобождаване на над 950 милиарда тона метан в атмосферата. Epson и National Geographic се обединяват и си поставят за цел да повишат осведомеността за това как фирмите могат да намалят участието си в глобалното затопляне.

„Turn Down the Heat“ се ръководи от д-р Кейти Уолтър Антъни, изследовател от National Geographic, която участва в надзора на арктическите обсерватории в Аляска и Русия и следи дълготрайното влияние върху климатичните промени. Нейните новаторски проучвания в областта на защитата на пермафроста са представени в поредица от видеоклипове, инфографики и онлайн съдържание в сътрудничество с Epson и National Geographic и могат да бъдат намерени на адрес: heatfree.epson.com.

Д-р Антъни коментира: „Арктика буквално се топи пред очите ни. Смятаме, че до 10% от прогнозираното глобално затопляне през този век може да дойде от размразяване на пермафроста, като това ще окаже влияние върху цялата Земя. Изборът, който правим, наистина има значение в професионален и личен аспект. А когато бизнесът и хората взимат интелигентни решения относно това каква технология използваме, това също ще има положително значение за нашата среда.“  

Пестенето на енергия е от съществено значение в борбата срещу глобалното затопляне, но има множество технологии, които потребяват значителни количества енергия и се използват от фирмите всяка секунда. Новаторската гама принтери на Epson с технология без нагряване се противопоставя на тази тенденция, като използва по-малко енергия и резервни части и оказва по-малко влияние върху околната среда.

Президентът на Epson Ясунори Огава коментира:„Устойчивостта е в основата на всичко, което правим в Epson, и ние сме поели ангажимента не само да намалим собственото си влияние върху околната среда, но и да помогнем на нашите клиенти да направят същото. Надяваме се, че чрез нашите технологии ще допринесем за преодоляване на глобалните екологични проблеми заедно с нашите клиенти и бизнес партньори.

Кампанията посочва пет ключови стъпки, които фирмите могат да предприемат в борбата за опазване на нашия пермафрост, включително:

  1. Намаляване на потреблението на енергия:От уредите до принтерите, устройствата в офисите могат да отделят значително количество топлина. Когато дойде време да бъдат сменени, е добре фирмите да прегледат наличните алтернативни устройства без нагряване – всяко от тях допринася за намаляване на глобалното затопляне и помага на фирмите да постигат своите цели за екологично, социално и корпоративно управление (ESG).

 

  1. Приобщаване към кръговата икономика:Независимо дали става въпрос за офис мебели, опаковки или електронни устройства, при производството – както и при унищожаването им – може да се генерира много топлина. Винаги, когато е възможно, фирмите трябва да търсят начини новите покупки и старите отпадъци да идват от и да се връщат обратно в кръговата икономика. 

 

  1. Преосмисляне на използването на вода и възобновяеми източници:По отношение на електроенергията на работното място, фирмите трябва да помислят колко енергия могат да си осигурят от чисти възобновяеми източници, като слънчева и вятърна енергия, тъй като изкопаемите горива допринасят значително за затоплянето на земната атмосфера. Това се отнася и за отоплението и пречистването на водата, така че фирмите трябва да се стремят да намалят използването на вода, доколкото е възможно, включително да прилагат технологии със сензори за вода.

 

  1. Въвеждане на устойчивостта като ценност в цялата верига на доставки:В наши дни устойчивостта е важен въпрос за всички организации и тези, които я приемат сериозно, са прозрачни относно мерките, които прилагат за спасяването на планетата. Ако устойчивостта е важна за дадена фирма, тя трябва да извърши комплексна проверка и на фирмите, от които купува и с които си партнира – а те в крайна сметка имат силата да прокарат устойчивостта като ценност още по-далеч по цялата верига на доставки.

 

  1. Поглед към бъдещето:В надпреварата с времето за спасяване на нашата планета не е достатъчно фирмите да престанат да използват хартия и да сложат кошчета за разделно събиране – те трябва да имат ясен план за „нулеви емисии на СО2“, който обхваща всичко – от използването на възобновяема енергия до намаляването на потреблението на вода. Поставянето на солидни цели за екологично, социално и корпоративно управление (ESG) и осигуряването на ясна пътна карта за изпълнението им е от съществено значение в борбата срещу климатичните промени. И фирмите трябва да са прозрачни по отношение на това, тъй като клиентите повече от всякога се интересуват от „зелените технологии“, а липсата на такива може да ги отблъсне.

 

Посетете центъра „Turn Down the Heat“ на Epson тук: [Insert Link]

 

КРАЙ

За Epson
Световен лидер в технологиите, Epson поема ангажимента за съвместно постигане на устойчивост и обогатяване на общностите чрез своите ефективни, компактни, прецизни и цифрови технологии за свързване на хората, нещата и информацията. Компанията е фокусирана върху решаването на обществени проблеми чрез своите иновации в печата в офиса и дома, търговския и индустриалния печат, производството, графичните материали и начина на живот. До 2050 г. Epson ще постигне нулеви емисии на въглероден диоксид и ще спре да използва невъзобновяеми ресурси като нефт и метал.

Ръководена от базираната в Япония Seiko Epson Corporation, разрасналата се в целия свят Epson Group генерира продажби от около 1 трилион японски йени годишно.
www.global.epson.com/  

 

Информация за Epson Europe

Epson Europe B.V. – дружество, базирано в Амстердам – е регионалното седалище на Групата за Европа, Близкия изток, Русия и Африка. През финансовата 2018 година Epson Europe има 1830 служители и реализира продажби в размер на 1,7 милиарда евро.

www.epson.eu

 

За технологията без нагряване PrecisionCore от Epson

Технологията без нагряване на Epson не изисква топлина в процеса на изтласкване на мастилото. Вместо това се прилага натиск върху пиезо елемента, което намалява влиянието върху околната среда и увеличава производителността без компромиси. 

Технологията без нагряване има четири предимства:

–              ниско потребление на енергия, с което спестявате енергия и пари

–              малко резервни части, малко въздействие върху околната среда

–              пестите време с постоянно високата скорост на печат

–              малко намеса от страна на потребителя за по-висока производителност