SKU: C13S041387

Тегло на хартията: 180 g/m²

Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180g/m²

Работно-ценовото съотношение съответства на това при тежката (180 g/m?) матирана хартия, пригодна за ежедневна употреба. Потребителите не само се забавляват с отпечатването на фотогравски репродукции на негланц. повърхност, но и с коректури и търговски презентации. След ламиниране, медията се превръща в гланциран печат, който може да се използва в сфери, изискващи здрави медии.