SKU: C13S045112

Тегло на хартията: 240 g/m²

Standard Proofing Paper, 24" x 30,5 m