Textured Fine Art Paper Roll, 44" x 15,2 m, 255g/m2

Артикулен номер: C13S041449

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Textured Fine Art Paper Roll, 44" x 15,2 m, 255g/m2