Декларация за поверителност за маркетингови дейности и онлайн магазин на Epson*

Последна актуализация май 2023 г.

Epson се грижи за Вашата поверителност и чрез тази декларация предоставя информация за Вашите лични данни като клиент, съхранявани в базата за маркетинг данни на Epson, базата данни на онлайн магазина на Epson и системите, свързани с главния уебсайт на Epson.

(Не е необходимо да се регистрирате или да давате лични данни, за да използвате главните уебсайтове на Epson. За да се регистрирате в Epson, единствената информация, която трябва да предоставите, е Вашият имейл адрес (както и потвърждение, че сте навършили 16 години). Всички други полета за информация при регистрацията не са задължителни).

Какви лични данни събира и съхранява Epson
(Лични данни са всяка информация относно идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице)

Epson притежава (и ще съхранява в бъдеще) лични данни, които избирате да предоставите на Epson, включително данни, когато се регистрирате в уебсайт(ове) на Epson и за комуникациите на Epson с Вас. Те включват също лични данни, събрани чрез бисквитки и други подобни инструменти.

Тези лични данни могат да бъдат:

 • Данни за самоличност и контакт: име, фамилия, пощенски адрес, телефонен номер, имейл адрес и метод на плащане.

 • Данни за покупка: информация, събрана от системите за покупки на Epson (включително незавършени покупки), направени от Вас чрез страниците на уебсайтовете на Онлайн магазина.

 • Данни за маркетинг и комуникации: Вашите предпочитания за получаване на маркетинг от нас и нашите трети страни, както и Вашите предпочитания за комуникация.

 • Технически данни: интернет протокол (IP) адрес, Вашите данни за вход, тип и версия на браузъра, настройка на часовата зона и местоположение, видове добавки и версии на браузъра, операционна система и платформа, както и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този уебсайт.

 • Данни за използване: информация за начина, по който използвате нашия уебсайт.

Администраторът на данни
Epson Europe B.V. е администраторът на Вашите лични данни.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, The Netherlands (Нидерландия).

Цел за обработването на Вашите лични данни от Epson
(„Обработване“ означава всяка дейност, която Epson и/или нейните дъщерни компании извършват с Вашите лични данни)

A) За маркетингови дейности

Главната цел, за която Epson ще обработва личните данни на Вас, като клиент, е за маркетинга на своите продукти, включително комуникации с Вас за директен маркетинг (обикновено по имейл, телефон, SMS, насочено съобщение), които включват:

 • установяване на Вашата самоличност, когато се свързвате с нас

 • наблюдение на Вашите предпочитания, за да можете да спестите време, когато разглеждате нашия уебсайт

 • обработване на Вашите искания да участвате в маркетингови промоции

 • наблюдение и записване на телефонни и писмени комуникации с Вас за осигуряване на качество и законосъобразност, както и за разглеждане на Вашите оплаквания и запитвания

 • разбиране кои части от уебсайта на Epson и кои продукти и услуги Ви интересуват най-много.

B) За Онлайн магазина на Epson

Главната цел, за която Epson ще обработва Вашите лични данни, е изпълнението и записването на транзакции (включително незавършени транзакции) с Вас чрез уебсайта на Онлайн магазина на Epson. Вторичната цел включва:

 • Съхраняване на Вашите индивидуални данни, предпочитания и интереси, за да можете да спестите време при по-нататъшното използвате на нашите уебсайтове, за да разберем кои части на уебсайта на Epson и кои продукти и услуги Ви интересуват най-много, както и да персонализираме нашите предложения за Вас.

 • Анализиране на използването на уебсайтовете на Epson от Вас и други лица

 • Наблюдение и записване на всички форми на комуникация с Вас с цел осигуряване на качество и законосъобразност и за разрешаване на всички въпроси, възникнали в тези комуникации.

Правно основание за притежаването на Вашите лични данни

A) Законни интереси за маркетингови дейности

Правното основание е, че това е необходимо за законните интереси на Epson или компаниите от групата Epson в изпълнението на маркетингови дейности.

B) Изпълнение на договор за Онлайн магазина на Epson

Законното основание за тази главна цел е, че това е необходимо за изпълнение на един договор с Вас. Основанието за вторичната цел е, че това е необходимо за законните интереси на Epson или компаниите в групата на Epson за разбиране на нейните пазари и клиенти.

C) Специфично съгласие, дадено от Вас в други случаи

Ако изберете да дадете повече данни от тези, които Epson изисква да осигурите, основанието за обработка на тези данни е Вашето доброволно осигурено съгласие. Вие имате правото да оттеглите това съгласие по всяко време. Можете да направите това, като пишете на Epson на посочения по-горе адрес или на ContactUsAboutYourData.

Като част от обработването, Epson ще извърши автоматично профилиране и вземане на решение въз основа на данните, които притежава за Вас, за да Ви осигури по-уместна за Вашите интереси информация.

Ако Epson желае в бъдеще да обработва Вашите данни с друга цел, тя ще Ви осигури първо информация за тази друга цел.

Когато сте дали съгласието си за това, Epson ще използва също така Вашите лични данни за извършване на електронни маркетингови комуникации с Вас (обикновено по имейл, телефон, SMS, насочено съобщение), които може да включват:

 • провеждане на проучвания и поискване на Вашето мнение за нашите продукти и услуги

 • уведомяването Ви за продукти или оферти, които може да Ви интересуват

 • уведомяването Ви за промоции, като безплатни подаръци, състезания и тегления на награди.

 • маркетингов анализ и профилиране на клиента

 • покани за събития

Освен това Epson използва инструменти, предлагани от рекламни партньори (напр. Google), които могат да разпознават Вашите устройства и да Ви предоставят реклами. Информацията може да включва ИД на Вашето устройство, Вашия IP адрес и информация за Вашия браузър или операционна система или друг идентификатор в криптирана форма. Информацията може да се обработва от доставчиците в хеширана форма или форма, която не позволява индентификация.

Правното основание за това е Вашето специфично съгласие. Можете да оттеглите Вашето съгласие за тази допълнителна цел (независимо от правото Ви да възразите срещу обработването на данните от Epson за описаните по-горе общи цели) по всяко време в писмена форма до Epson на посочения по-горе адрес или на ContactUsAboutYourData.

Колко време Epson ще съхранява данните ми за маркетингови дейности

Epson ще съхранява Вашите лични данни за период от 2 години след последната комуникация от Вас. След този период може да се притежава определена информация, но само в анонимизирана форма или като част от архивирани записи.

Личните данни могат да се съхраняват за по-дълги периоди, когато се изискват по-дълги периоди на запазване според съответното законодателство или регламент, както и за установяване, упражняване или защита на законните права на Epson.

A) За Онлайн магазина на Epson

Epson ще съхранява Вашите лични данни за период от 10 години. След този период може да се притежава определена информация, но само в анонимизирана форма или като част от архивирани записи.

Личните данни могат да се съхраняват за по-дълги периоди, когато се изискват по-дълги периоди на запазване според съответното законодателство или регламент, както и за установяване, упражняване или защита на законните права на Epson.

Каква лична информация споделя Epson с трети страни и прехвърля извън ЕИЗ

Epson използва трети страни за извършване на определени дейности по обработването от нейно име. Някои или всички от Вашите лични данни могат да се разкриват на тях, но те имат разрешение да използват разкритите данни само за целите, за които Epson притежава Вашите данни и в съответствие с указанията на Epson.

Някои от нашите външни трети страни са базирани извън ЕИЗ, така че обработването от тях на Вашите лични данни ще включва трансфер на данни извън ЕИЗ.

Epson споделя Вашите лични данни в рамките на компаниите на Epson. Това включва прехвърляне на Вашите лични данни извън Европейската икономическа зона (ЕИЗ).

Ако се намирате в държава извън ЕИЗ, Вашите лични данни ще бъдат прехвърлени също в тази държава.

Когато Epson прехвърля Вашите лични данни извън ЕИЗ, Epson гарантира, че се осигурява подобна степен на защита чрез прилагането на поне една от следните предпазни мерки:

 • Epson ще прехвърля Вашите лични данни само в държави, за които Европейската комисия счита, че предоставят подходящо ниво на защита на личните данни.

 • Когато Epson споделя Вашите лични данни в рамките на компаниите на Epson или използва определени трети страни, Epson използва Примерните договори за трансфер на лични данни към трети страни, одобрени от Европейската комисия, които осигуряват същата защита на личните данни, която е осигурена в Европа.

Моля, свържете се с нас, ако искате допълнителна информация за използвания от нас специфичен механизъм при прехвърляне на Вашите лични данни извън ЕИЗ.

Сигурност на данните

Epson разполага с мерки за сигурност за защита на Вашата информация и предотвратяване на случайна загуба, използване, осъществяване на неупълномощен достъп до Вашите лични данни, тяхното изменение или разкриване. Освен това Epson предоставя достъп до Вашите лични данни на тези служители, представители, изпълнители и други трети страни въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Те ще обработват Вашите лични данни само по наши указания и са ангажирани със задължение за поверителност.

Epson има въведени процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността на личните данни и ще уведоми Вас и всеки приложим орган за нарушение, когато ние сме правно задължени да го направим.

Свързване с Длъжностното лице за защита на данните на Epson
Можете да се свържете с администратора на информацията и неговото европейско Длъжностно лице за защита на данните в писмена форма до:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
The Netherlands (Нидерландия).

или по имейл: edpo@epson.eu

Свързване с Epson за упражняване на Вашите права

Като „Субект на данни“, Вие имате законни права да изисквате от Epson достъп до и коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на данни за Вас или възразяване срещу обработването на данни, както и правото на преносимост на данните и правото да подадете жалба до надзорен орган.

Моля, предоставете на Epson Вашите лични данни в този формуляр, за да можем да потвърдим Вашата самоличност. В определени обстоятелства може да поискаме от Вас допълнителни документи за самоличност, като Вашия паспорт или шофьорска книжка.

Можете да упражнявате Вашите законови права по всяко време, като пишете на посочените по-горе лица за контакт или използвате връзката ContactUsAboutYourData.

*Моля, обърнете внимание, че онлайн магазинът на Epson не е наличен във всички държави.