Условия за използване

Бележка относно използването

Този Сайт се администрира и поддържа от EPSON EUROPE B.V. Нидерландия (наричана по-долу Epson) - е регистрирана търговска марка на SEIKO EPSON CORPORATION (SEC). Използването на Сайта от Ваша страна се подчинява на условията, изложени по-долу. Моля, прочетете внимателно и се запознайте с Условията за използване, преди да продължите.

Условия за използване

Този Сайт, както и правата върху и използването на материалите, които съдържа, са защитени в съответствие с японските закони.

Информация за авторските права

Авторските права върху материалите, предоставени на този Сайт, принадлежат на Seiko Epson Corporation или на други трети лица. Никой от съдържащите се в него материали не може да бъде копиран, променян, разпространяван, публикуван, изтеглян, качван, публикуван в електронен вид или прехвърлян, изцяло или частично, в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, без предварително писмено одобрение от Epson или притежателя на авторските права.

Търговски марки

Търговските марки, марките на услуги и марките на емблеми, използвани и показвани на този Сайт, са регистрирани или нерегистрирани търговски марки на Seiko Epson Corporation или трети лица.
Името "Seiko Epson Corporation" и емблемата на "EPSON" не могат да се използват по какъвто и да е начин, включително, но не само, за реклама, свързана с разпространението на материали на този Сайт, без предварително писмено разрешение от Seiko Epson Corporation.

Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността

Seiko Epson Corporation не дава гаранции от какъвто и да е вид относно верността или пълнотата на съдържанието, материалите или информацията, включително софтуера, документите или ЧЗВ, на този Сайт.
При никакви обстоятелства Epson не поема отговорност за каквито и да е грешки в информацията, съдържаща се в този Сайт. Epson не носи отговорност за каквито и да е щети или загуби, които сте претърпели в резултат от използване на информацията или материалите в този Сайт. Всички материали и информация в този Сайт подлежат на промени без предизвестие.

Прехвърляне или публикуване на материали в електронен вид

Никаква част от съдържанието (материали, информация или идеи), което изпращате до или публикувате на този Сайт, няма да се счита за поверителна или за Ваша собственост. Всяко съдържание, което изпратите или публикувате, може да бъде разпространявано или използвано с каквато и да е цел, включително но не само за разработка, производство или маркетинг на продукти.

Публикуването на или изпращането до/от този Сайт на материали, които са незаконни, заплашителни, клеветнически, обидни, вулгарни, неприятни, вредящи, порнографски, подстрекателски, оскърбителни или по какъвто и да е друг начин биха могли да доведат до граждански иск или подвеждане под криминална отговорност по закон, е строго забранено.

Редакция на Условията за използване

Epson си запазва правото да прави промени в условията за използване на този Сайт без предизвестие, като актуализира съдържанието на Сайта. Моля, посещавайте периодично тази страница, за да проверявате най-новите условия за използване на този Сайт.

Защита на поверителността

Epson поема ангажимента да опазва Вашата поверителност. Ако на този Сайт започнем да предоставяме услуга, която изисква да въвеждате лична информация, Seiko Epson ще публикува условията за защита на поверителността.

Използване на бисквитки

Когато посещавате този Сайт, той ще записва „бисквитка” (уникален код, който служи за идентифициране на компютъра Ви от нашия сайт) на компютъра Ви. Тази бисквитка ще се използва само за да бъдете прехвърляни към съответния сайт на местния език при посещенията Ви в бъдеще и не съдържа никаква лична или позволяваща идентифициране информация.

Връзки към този Сайт

Ако искате да осъществите връзка с уеб сайта на Epson, моля, прочетете и спазвайте условията в "Бележка относно връзките към този Сайт".

За Ваше удобство, този Сайт предоставя връзки към уеб сайтовете на Epson в други страни, както и към други уеб сайтове, нямащи връзка с фирмата. Epson не поема отговорност за информацията, публикувана на който и да е уеб сайт, към който сте се свързали от този Сайт. Вие носите цялата отговорност, когато посещавате други уеб сайтове, към които се свързвате от уеб сайтовете на Seiko Epson Corporation.

Бележка относно връзките към този Сайт:

Можете да осъществявате връзка с обекти, публикувани на този Сайт, но нямате право да ги копирате. Нямате право да създавате браузърна или гранична среда около обекти, публикувани на този Сайт. При никакви обстоятелства Seiko Epson Corporation не поема каквато и да е отговорност в случай на проблеми с връзките, възникнали в резултат от преместване, изтриване или други промени в страницата на указателя. Няма да бъде давано предизвестие за изтриване или промени в страниците, нито за преместване или промени в указателите.

Наличието на връзка не означава, че сайтът или който и да е от продуктите в него се препоръчва от Seiko Epson Corporation.