Визия и стратегия

ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЯ

Въведение

Всички ние играем роля в изграждането на по-добро бъдеще. За Epson устойчивото развитие на компанията означава да обръщаме внимание на всеки аспект от нашата организация – от най-малката електрическа крушчица до най-голямата фабрика.

Стратегия за корпоративна социална отговорност

Epson продължава да работи за по-доброто осъзнаване на глобалните социални проблеми. Част от нашата мисия е да изградим доверие, създавайки иновативни продукти и решения, които помагат на местните общности да се развиват и процъфтяват. Нашата текуща дейност във връзка с корпоративната социална отговорност допринася за създаването на по-добър свят и е в същината на философията за управление в Epson.

Цели за устойчиво развитие

„Трансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие“ е приета през 2015 г. на Срещата на ООН за устойчиво развитие, на която присъстваха над 150 световни лидери.

Този дневен ред е план за действие за хората, планетата и просперитета, който включва декларация и набор от 17 цели и 169 подцели за устойчиво развитие.

Както Epson посочва в своята философия за управление, компанията се стреми да се превърне в незаменима компания – амбиция, която според Epson съответства на постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Организацията на обединените нации.

Управление

Ръководният отдел на Epson за корпоратвната социална отговорност се отчита пряко на президентът на компанията. Глобалният директор за корпоративната социална отговорност е член на борда на директорите на Seiko Epson и има цялостна отговорност и правомощия за дейностите във връзка с корпоративната социална отговорност на групата Epson.

Организация на корпоративната социална отговорност

Мисията на отдела за управление на корпоративната социална отговорност е да насърчава свързаните дейности в групата Epson и да помага за това Epson да се превърне в незаменима компания.

Ключови теми във връзка с корпоративната социална отговорност

За да постигнем целите, посочени в нашата философия за управление, и да станем незаменима компания, вярваме, че е важно да идентифицираме предизвикателствата и да насочваме усилията си за справяне с тях чрез положителни бизнес дейности.

През 2017 г. Epson избра теми във връзка с корпоративната социална отговорност, вземайки предвид социалните проблеми, определени от ISO 26000, и други източници. Ние ги оценихме както от наша гледна точка, така и от социална гледна точка, и подредихме ключовите теми в матрицата „Ключови теми относно корпоративната социална отговорност (материалност)“. Научете повече за нашите ключови теми относно корпоративната социална отговорност по-надолу.

ОСНОВЕН БИЗНЕССОЦИАЛНА ДЕЙНОСТОКОЛНА СРЕДАУПРАВЛЕНИЕ
Създаваме нови продукти и услуги с водещи технологииКачество на продуктите и комуникацииЕфективно използване на енергия и ресурсиЗаконосъобразност
Нашите бизнес дейности съответстват с глобалните социални тенденцииЗдраве и безопасност за потребителитеКлиматични промени и глобално затоплянеУкрепване на информационната сигурност
Повишаваме производителността чрез информационни и комуникационни технологииНасърчаване на многообразиетоПринос към околната среда чрез продукти и услуги
Конкурентоспособност на продуктитеРазвиване, наемане и задържане на човешките ресурси
Стратегически маркетингСпазване на човешките права
Управляване на веригата на доставките

Ангажимент

Като член на обществото, Epson има безкомпромисен подход към социално отговорно корпоративно поведение в области като законосъобразност, човешки права, природосъобразни действия, многообразие на работната сила и управление на веригата за доставки. Ние възприемаме тези и други социални въпроси сериозно и работим за намирането на решения. Стремим се да превърнем Epson в незаменима компания, като прилагаме на практика етичното корпоративно поведение, и като играем централна роля в подобряването на нашия свят чрез продуктите и услугите, които предлагаме.

Отчитане

Ние сме поели ангажимент за прозрачност и документираме нашите дейности, свързани с корпоративната социална отговорност от 1999 г.

Награди

Постоянният ангажимент на Epson за създаването на по-добро бъдеще е признат в цяла Европа.

Научете повече за корпоративната социална отговорност