EPSON EUROPE: НАШАТА ИСТОРИЯ

Иновация на световно ниво.
Съдействие в глобален мащаб.
Работа на локално ниво.

Изтеглете брошура
Гледайте видеото
За Epson

Нашето наследство

Нашата цел е да сме незаменима компания, която е уважавана в цял свят за своя стремеж към откритост, удовлетворение на клиентите и устойчиво развитие. Уважаваме индивидуалността, като същевременно подкрепяме работата в екип, и сме поели ангажимент да създаваме и предлагаме уникална стойност чрез иновативни и творчески решения.

Нашият подход към удовлетворение за клиентите

Историята за нас

1940 г. + 1950 г.

Нашите ключови постижения между 1942 г. и 1956 г.

1960

Нашите ключови постижения между 1964 г. и 1969 г.

1970 г. + 1980 г.

Нашите ключови постижения между 1975 г. и 1985 г.

1990

Нашите ключови постижения между 1992 г. и 2004 г.

2010 г. до днес

Нашите ключови постижения между 2010 г. и 2016 г.

Технологията в хармония с екологията

Когато става дума за избор на технологии, в Epson знаем, че за фирмите най-важни са надеждността и влиянието върху околната среда. Ето защо правим усилия да създаваме нови продукти, които са надеждни, енергийно ефективни и могат да се рециклират. Този ангажимент към намаляването на влиянието на нашите продукти върху околната среда се отнася до всички фази от жизнения цикъл на продуктите.

Epson непрестанно създава нови начини за изпълнение на стандартите, свързани с опазването на околната среда, а нашите изследвания и разработки ни позволяват да предлагаме иновативни и прецизни технологии с множество функции за пестене на енергия. Това означава, че не се налага да избирате между по-добра планета или по-голяма печалба за фирмата.

Нашите решения за бизнеса и дома

Силата на по-интелигентното мислене

За бизнеса

Пълна поддръжка за глобалния бизнес

Работим с клиенти по цял свят, за да създаваме всеобхватни решения, които покриват всички аспекти на бизнеса – от планиране и дизайн до въвеждане, поддръжка и непрекъснато съдействие.

Създаваме здрави и дългосрочни партньорски отношения, които еволюират и отговарят на променящите се нужди, и използват възможностите на най-новите технологии. Близките взаимоотношения са ключови – с клиенти, служители и партньори, които представят марката на Epson.

Поддръжката на нашите клиенти е един от основните ни приоритети, затова предлагаме грижа, която продължава дълго след покупката на нашите продукти. Примерите включват решенията за обслужване на Epson, които предлагат подкрепата, нужна за напредъка на Вашия бизнес, както и гъвкавата ни гама от услуги за управление на печата, с която получавате икономични печатни дейности, които отговарят на нуждите Ви.

Награди

За нас е щастие, че Epson получава признание за различни постижения в различни индустрии и по цял свят. Ето някои от тези награди.

Награда на TIPA

TIPA (Technical Image Press Association – пресасоциация за технически изображения) е една от най-големите и влиятелни пресасоциации за фотография и решения за изображения в света. Наградите се дават от глобален панел експерти с дълбоки познания, които имат опит с широка гама продукти.

За дома

Технология за дома

За всеки дом или домашен офис е нужен принтер от Epson, но нашите иновации предлагат творчество и безкрайни възможности за всяко домакинство с широката ни гама от продукти, които далеч надминават обикновените принтери. Получавате удоволствието от големия екран в хола си, можете да управлявате дронове с нашите смарт очила Moverio, или да печатате на ултраниска цена без касети с мастило с нашите принтери EcoTank.

Награда на Red Dot

Създадена през 1955 г. в Германия, Red Dot Design Award се организира от Design Zentrum Nordrhein Westfalen дизайнерски център и е призната по целия свят като една от най-престижните награди в областта на дизайна.

¹ Според глобалните изследвания на Seiko Epson към ноември 2016 г., PaperLab е първата система за производство на хартия в офиса, която работи със „сух процес“.

² Годината, приключваща през март 2019 г., на базата на използван валутен курс от JPY 1 = EUR 0,0080.

³ Отчет „2018 Thompson Reuters Top 100 Global Tech Leaders“.

⁴ „2017 Clarivate Analytics Top 100 Global Innovators“.

⁵ Годината, приключваща през март 2018 г., на базата на използван валутен курс от JPY 1 = EUR 0,0077.

⁶ На базата на извличането и обработването на суровини и на производството на консумативи. Изпитвано по методология на Epson: 1. Изчислението включва само влиянието на емисиите на CO2 върху околната среда и глобалното затопляне. 2. Резултатът от изчислението се базира на собствени декларации, дадени от участниците. (Не е получено потвърждение от трети страни). 3. Използваме коефициента за CO2 (кг-CO2/единица), публикуван в базата данни LCA Pro на JEMAI.

⁷ Според тестовете на BLI, възложени от Epson и продължили над два месеца до февруари 2017 г., в сравнение с избрани устройства на конкурентни фирми. За повече информация https://www.epson.eu/inkjetsaving

⁸ Според тестовете на BLI, възложени от Epson и продължили над два месеца до февруари 2017 г., време за отпечатване на първа страница след цяла нощ покой, в сравнение с избрани устройства на конкурентни фирми.

⁹ Въз основа на среден месечен обем от 140 страници и като се взима предвид най-ниския брой отпечатани страници от първия комплект мастила.

¹⁰ В сравнение с данните, посочени на уеб сайтовете на производители на конкурентни устройства с подобни функции през януари 2016 г. Тегло на Moverio BT-300: 69 g.

¹¹ Анкетата е проведена от Futuresource Consulting за периода 2001 г. – 2015 г.