ЕТИКА В EPSON

Стилът Epson

Удовлетворяването и изненадването на нашите клиенти с иновативни продукти и услуги е само началото – ние искаме да направим света по-добро място и да бъдем незаменима компания. Като осъществяваме бизнеса си почтено, можем да продължим да предпазваме инвеститорите и да привличаме и задържаме талантливи служители. Всяка компания може да спазва законите и разпоредбите, но ние се стремим да правим много повече от това и да бъдем етично устойчиви.

Принципи на корпоративно поведение

Как Epson изпълнява своята социална отговорност? Можете да научите за принципите, залегнали в основата на нашата философия за управление по-долу.

Научете повече за нашите принципи.

От всички служители на Epson, включително висшето ръководство, управители и служители, се изисква да спазват нашите принципи.

Научете повече за корпоративната социална отговорност