Ангажимент за достъпност на Epson

Epson има ангажимента да прави съдържанието на нашия уебсайт достъпно и лесно за използване от всички. Ако имате затруднения с преглеждането или навигацията в съдържанието на този уебсайт или ако идентифицирате съдържание, функция или функционалност, за които смятате, че не са напълно достъпни за хора с увреждания, моля, свържете се с нас на customer.service@epson.bg с „Достъпност до уебсайта“ в темата и включете описание на конкретната функция, която смятате, че не е напълно достъпна, или предложение за подобрение или се свържете с нас във Вашия местен офис на Epson. Epson приема сериозно Вашата обратна връзка и ще я обмисли, докато оценяваме начините да удовлетворим всички наши клиенти.