Свържете се с нас

Като лице, което е споделило личните си данни с Epson, имате определени законови права.

Те включват:

  • искане от Epson на достъп до и коригиране или изтриване на личните данни
  • ограничаване на обработването на данни, които се отнасят за Вас
  • възразяване срещу обработването, както и право на преносимост на данните
  • правото на подаване на оплакване до надзорните власти

Молим да ни предоставите личните си данни в този формуляр, за да можем да проверим самоличността Ви. В някои случаи можем да поискаме от Вас допълнителни документи, които удостоверяват самоличността Ви, например паспорта Ви или шофьорската Ви книжка.

КАК СЕ СВЪРЗАХТЕ С EPSON* (отметнете всички приложими)

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

ВАШЕТО СЪОБЩЕНИЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

КАЧВАНЕ НА ФАЙЛ: ?ФАЙЛОВЕ С ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЪВ ФОРМАТ PNG ИЛИ JPEG. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4 MB

За повече информация за това как Epson борави с личните Ви данни вижте условията, изложени в Декларацията за поверителност на информацията на Epson.