Epson I/O terminal block (50 pin)

Epson I/O terminal block (50 pin)