Epson Take up device TU-260(H): 58mm, 24V

Артикулен номер: C42D322071

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson Take up device TU-260(H): 58mm, 24V