Long-Throw Zoom Lens (EB-Z8xxx serie)

Артикулен номер: V12H004L07

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Long-Throw Zoom Lens (EB-Z8xxx serie)