500-Sheet Paper Cassette

Артикулен номер: C12C802651

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.