LQ-2090II Series
LQ-2090II Series

Точково-матричен принтер

 • По-голяма надеждност
 • Висока скорост на печат
 • Съответствие с Energy Star
PLQ-35
PLQ-35

24-иглен точково-матричен принтер

 • 24-иглен точково-матричен принтер
 • Достъпен
 • Изключително надежден
Epson PLQ-50
Epson PLQ-50

24-иглен точково-матричен принтер

 • 24-иглен точково-матричен принтер
 • LCD екран
 • Изключително надежден
LQ-590II Series
LQ-590II Series

Точково-матричен принтер

 • По-голяма надеждност
 • Висока скорост на печат
 • Съответствие с Energy Star
FX-890II Series
FX-890II Series

Матричен принтер с ниска обща цена на притежание

 • Точково-матричeн принтер, ниска ОЦП
 • Много високи скорости на печат
 • Забележителна надеждност
FX-2190II Series
FX-2190II Series

Точково-матричeн принтер с ниска обща цена на притежание

 • Точково-матричeн принтер с ниска обща цена на притежание
 • Водещи скорости на печат на пазара1
 • Подобрена надеждност
LQ-2190 Series
LQ-2190 Series

 • 24-пинов, 136-колонен
 • Паралелен и USB интерфейси
 • Печата 1 плюс 5 формуляра
DFX-9000 Series
DFX-9000 Series

 • 9-pin 136 column
 • Parallel, USB & serial interfaces
 • Prints 1 plus 9 forms
 • 15 million characters/ribbon
Epson LQ-780
Epson LQ-780

24-иглен точково-матричен принтер

 • 24-пинов със 106 колони
 • Паралелни и USB интерфейси
 • Печат 1+6 с 487 CPS
LQ-780N
LQ-780N

24-иглен точково-матричен принтер

 • 24-пинов със 106 колони
 • Паралелно, USB и мрежа
 • Печат 1+6 с 487 CPS
Epson LQ-690II
Epson LQ-690II

24-иглен точково-матричен принтер

 • 24-пинов със 106 колони
 • Паралелни и USB интерфейси
 • Печат 1 + 6 с 487 CPS
Epson LQ-690IIN
Epson LQ-690IIN

24-иглен точково-матричен принтер

 • 24-пинов със 106 колони
 • Паралелно, USB и мрежа
 • Печат 1 + 6 с 487 CPS
LX-350
LX-350

 • 9-pin, 80-column
 • Reliable
 • Economical
LQ-350
LQ-350

 • 24-pin, 80-column
 • Fast and reliable
 • High-quality printing
LX-1350
LX-1350

 • 9-pin 136 column
 • Parallel, USN and serial interfaces
 • Prints 1 plus 4 forms, 337 CPS