EcoTank L1250
EcoTank L1250

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Мобилен печат
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
Expression Home XP-5150
Expression Home XP-5150

 • A4 double-sided printing
 • Mobile printing
 • Large LCD screen
EcoTank L4260
EcoTank L4260

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Многофункционален, двустранен печат
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L4266
EcoTank L4266

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Многофункционален, двустранен печат
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L3266
EcoTank L3266

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Многофункционален принтер с Wi-Fi
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L6276
EcoTank L6276

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Двустранен печат
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L1210
EcoTank L1210

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Печат на ултраниска цена
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L3210
EcoTank L3210

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Печат, копиране и сканиране
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L3211
EcoTank L3211

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Печат, копиране и сканиране
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L3250
EcoTank L3250

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Wi-Fi печат, копиране и сканиране
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L3251
EcoTank L3251

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Wi-Fi печат, копиране и сканиране
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L3256
EcoTank L3256

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Wi-Fi печат, копиране и сканиране
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L3260
EcoTank L3260

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Многофункционален принтер с Wi-Fi
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L5290
EcoTank L5290

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Печат, копиране, сканиране и факс
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
EcoTank L5296
EcoTank L5296

Сбогувайте се с касетите с мастило

 • Печат, копиране, сканиране и факс
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2