Epson SCARA T3-B401S
Epson SCARA T3-B401S

Робот от начално ниво с много възможности

  • Достъпен робот SCARA
  • Къса продължителност на циклите
  • Напълно интегрирано решение
Epson SCARA T6-B602S
Epson SCARA T6-B602S

Гъвкав и достъпен

  • Работа с полезен товар до 6 кг
  • 600 mm обсег (дължина на ръката)
  • Вграден контролер