EcoTank L3250
EcoTank L3250

 • Wi-Fi печат, копиране и сканиране
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
Специална оферта - Получете премия от 48 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
Epson L18050
Epson L18050

 • Изключително ниска цена на снимка
 • Бърз фотопечат
 • Печат до размер A3+
Специална оферта - Получете премия от 150 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L3260
EcoTank L3260

 • Многофункционален принтер с Wi-Fi
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
Специална оферта - Получете премия от 52 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L1250
EcoTank L1250

 • Мобилен печат
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
Специална оферта - Получете премия от 35 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L3210
EcoTank L3210

 • Печат, копиране и сканиране
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
Специална оферта - Получете премия от 50 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L1210
EcoTank L1210

 • Печат на ултраниска цена
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
Специална оферта - Получете премия от 35 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L8180
EcoTank L8180

 • 6-цветна система за мастило
 • 5-посочно боравене с медии
 • Ултраевтин печат във формат А3+
Специална оферта - Получете премия от 150 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L3266
EcoTank L3266

 • Многофункционален принтер с Wi-Fi
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
Специална оферта - Получете премия от 52 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L14150
EcoTank L14150

 • Бърз печат и сканиране
 • Ниска цена на страница
 • Многофункционалност с A3+
Специална оферта - Получете премия от 140 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L1300
EcoTank L1300

 • Печат на големи обеми A3+
 • Надежден
 • Лесна употреба
Специална оферта - Получете премия от 100 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L3251
EcoTank L3251

 • Wi-Fi печат, копиране и сканиране
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
Специална оферта - Получете премия от 48 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L3256
EcoTank L3256

 • Wi-Fi печат, копиране и сканиране
 • Намалете разходите с 90%1
 • Мастило, достатъчно за до 3 години2
Специална оферта - Получете премия от 48 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L15150
EcoTank L15150

 • Бърз печат и сканиране
 • Ниска цена на страница
 • Печат, сканиране и факс във формат A3+
Специална оферта - Получете премия от 260 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.
EcoTank L8050
EcoTank L8050

 • Изключително ниска цена на снимка
 • Бърз фотопечат
 • Печат без касети с мастило
Специална оферта - Получете премия от 100 лева връщане, когато закупите този принтер, прилагат се съответните условия.