Epson EU-T542: 82.5mm, 24V, Type=4, Font=ANK, PM, CBM, CSPM, CSRF, B/M=back/right

Артикулен номер: C41D216051

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson EU-T542: 82.5mm, 24V, Type=4, Font=ANK, PM, CBM, CSPM, CSRF, B/M=back/right