Epson EU-T542: 82.5mm, 24V, Type=6, Font=ANK, PM, CBM, CSPM, PRSM=Short, CSRF, B/M=back/right

Артикулен номер: C41D216041

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson EU-T542: 82.5mm, 24V, Type=6, Font=ANK, PM, CBM, CSPM, PRSM=Short, CSRF, B/M=back/right