Epson M-190: 57.5mm, 5V

Артикулен номер: C41D015008

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.