Epson M-191: 57.5mm, 5V, Long Life Ribbon

Артикулен номер: C41D024005

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-191: 57.5mm, 5V, Long Life Ribbon