Epson M-262A: 76mm, 12V, AC=G

Артикулен номер: C41D153021

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-262A: 76mm, 12V, AC=G
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
0,6 кг
Аксесоари

Аксесоари

Ленти

Продукт
S015362

C43S015362