Epson M-267A: 76mm, 24V, AC=T

Артикулен номер: C41D155031

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-267A: 76mm, 24V, AC=T
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
0,34 кг
Аксесоари

Аксесоари

Ленти

Продукт
S015362

C43S015362