Epson M-780: 37.5mm*2, 24V, AC, NES.J, NES.R, TU=95, Stamp incl.

Артикулен номер: C41D042111

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-780: 37.5mm*2, 24V, AC, NES.J, NES.R, TU=95, Stamp incl.
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
1 кг
Аксесоари

Аксесоари

Ленти

Продукт
S015455

C43S015455