Мастилен патрон Light Black T0597 Ultra Chrome K3

Артикулен номер: C13T05974030

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Мастилен патрон Light Black T0597 Ultra Chrome K3