Прекратен продукт -За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.
Артикулен номер: C13T08784030

Изтегляне на сертификати

  • Мастилен патрон Matte Black T0878 Ultra Gloss High-Gloss 2 Сертификат Изтегляне