Мастилен патрон Photo Black T0591 Ultra Chrome K3

Артикулен номер: C13T05914030

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Мастилен патрон Photo Black T0591 Ultra Chrome K3