Не-ILS касета с мастило

Не-ILS касета с мастило

За малка гама от мастилата ни за търговски принтери съобщението „ниско ниво на мастилото“ в монитора за състоянието на принтера е променено. Това се дължи на спирането на производството на компонент, използван в момента в тези касети с мастило.

Поради промяната в компонентите, потреблението на мастило вече се изчислява въз основа на отпечатване на точки с различни размери и потреблението на мастило вече трябва да се оценява, а не да се проследява точно. В резултат на това във всяка касета могат да останат различни нива на мастило. Цената на касетите е намалена с 20%, за да отрази тази промяна.

Клиентите все още ще се възползват от същото високо качество и висока надеждност на оригиналното мастило на Epson, което не е повлияно от промяната

ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Важно е да актуализирате фърмуера на принтера до най-новата версия, преди да поставите тази касета. За подробности относно процеса на актуализация или ако се появи грешка след извършване на актуализацията, свържете се с Вашия търговец или с поддръжката на Epson.

  • Тази касета е заменена с нов номер на модела поради необходими промени в дизайна и производството.
  • Касетата съдържа същото висококачествено мастило Epson UltraChrome, което сте използвали преди, и ще създаде същото качество на изображението.
  • Може да забележите увеличение на количеството мастило, оставащо в касетата, когато се появи съобщението "Касетата с мастило е изразходвана" и касетата бъде извадена. Това увеличение е нормално и е част от необходимата промяна. То гарантира, че работата на Вашия принтер остава последователна и надеждна. Моля, посетете Вашия местен уебсайт на Epson, ако имате въпроси относно промяната.

Етикет на касетата
Количеството мастило, оставащо в използваните касети с мастило, може да е повече, отколкото в предишните касети.
Вижте уеб сайта на Epson за повече информация https://www.epson.bg/support.

Засегнати мастила:

ЧЗВ

Защо Epson не може да намери алтернативно решение за замяна на липсващия компонент?

Компонентът е направен от трета страна, която не може да продължи доставката. Epson не успя да намери съвместим еквивалент.

Защо по-новите широкоформатни мастила на Epson не са засегнати?

Този липсващ компонент е използван само в определени касети. Други касети ще продължат да се предлагат както обикновено.

Кои касети са засегнати?

Този проблем се отнася до касетите с мастило C13T804xxx (700 ml) и C13T824xxx (350 ml). Тези патрони вече не са налични и са заменени от C13T55Kxxx (700 ml) и C13T54Xxxx (350 ml)

В кои принтери се използват те?

Принтерите са Epson SureColor SC-P6000/7000/8000 и 9000

Инсталирах новата касета с мастило в моя принтер, но сега тя не работи. Какво се е случило?

Преди да инсталирате новата касета с мастило във вашия принтер, важно е да актуализирате фърмуера до най-новата версия. Ако тази актуализация не бъде извършена, вашият принтер ще покаже съобщение за грешка и няма да работи. Това може да се реши, като следвате инструкциите на опаковката на касетата и на листовката, приложена към новата ви касета. Можете също да получите достъп до инструкциите тук https://www.epson.bg/support.

Защо в касетата с мастило е останало толкова много мастило?

Поради промяната в компонентите, потреблението на мастило вече се изчислява въз основа на отпечатване на различни по размер точки. Броят на точките и техният размер могат да варират в зависимост от разделителната способност на изображението, което ще бъде отпечатано. Премахването на сензорния компонент означава, че използването на мастило сега трябва да се оценява, а не да се проследява точно, което води до различни нива на мастило, останало във всяка касета в момента, в който се наложи смяна. Цената на касетите е намалена с 20%, за да компенсира тази промяна.

Колко мастило е останало в касетата с мастило?

Количеството мастило, останало в касетата, ще варира в зависимост от редица фактори, включително разделителната способност и качеството на отпечатаните изображения, избора на изображение и настройките за печат. Количеството мастило, останало във всяка касета, ще варира в зависимост от употребата. За да компенсира, Epson намали цената на касетите с мастило с 20%

Трябва ли да сменям касетата с мастило по-често?

Честотата на смяна на касетите с мастило ще варира в зависимост от разделителната способност и качеството на отпечатаните изображения.