ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОКАЗВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ EPSON – ИДЕАЛНИЯТ УСТОЙЧИВ ИТ ИЗБОР

СЕРТИФИКАТ TCO

Посрещане на нуждите на настоящето без ущърб за бъдещите поколения

Сертификатът TCO е водеща глобална сертификация за устойчивост за електроника, създадена преди повече от 25 години. Критериите обхващат социално отговорно производство, околна среда, опазване на здравето и безопасност за потребителя и ергономичен дизайн. Специално за проекторите това включва и измерване на размера на изображението по сертификат TCO, за да се открие оптималния препоръчителен размер на изображението за всеки модел на продуктите.

Всички критерии са разработени от гледна точка на жизнения цикъл и покриват фазите на производство, използване и край на експлоатационния живот или възстановяване. Сертифицираните модели продукти и съответните производствени мощности се удостоверяват независимо за съответствие, наред с инициативите за устойчивост, подети от компанията, която притежава марката. Сертификат TCO се дава за 8 категории продукти, включително компютри, проектори и дисплеи и др. Сертификатът TCO е екологичен етикет от тип 1 по ISO 14024.

Сертификатът TCO помага на клиентите и производителите да понижават екологичните и социалните си рискове, като им дава възможност да предприемат конкретни стъпки към по-устойчив жизнен цикъл за електрониката.

Пълен списък на сертифицираните модели продукти може да се намери на адрес www.tcocertified.com

Производство

Изчерпателните критерии за сертификата TCO са предвидени за поддържане на устойчивост през целия жизнен цикъл на продукта: производство, използване и край на експлоатационния живот.

Критерии за удостоверяване за сертификат TCO

Включва независимо удостоверяване на съответствието на продукта, завода и фирмата притежател на марката – преди и след сертифицирането.

1. Преди сертифицирането

Удостоверяване на съответствието с критериите преди сертифицирането на продукта

Приложение

Притежателят на марката кандидатства за сертификат TCO

2. След сертифицирането

Последващо ежегодно удостоверяване на сертифицираните продукти

Продукти за показване на изображения от Epson и опазване на околната среда

Продуктите за показване на изображения от Epson са проектирани да намаляват отпечатъка на дейността на фирмите върху околната среда и да свеждат до минимум разхода на енергия както при прожектирането на картина, така и при бездействие. Технологията включва енергоефективен дизайн и опции за пестене на енергия в менюто „ЕКО“, а когато проекторът бездейства, режимът на ултраниска яркост намалява разхода на енергия при липса на прожекция.

С удоволствие съобщаваме, че нашите продукти за прожектиране вече са обозначени със сертификат TCO. Стремежът на Epson за постигане на най-високите стандарти за качество за продуктите означава, че сами управляваме значителна част от производството си в нашите мощности, с което улесняваме контрола върху работните практики през целия производствен цикъл – от производството до доставката. При това се стремим да конструираме компактни и енергоефективни продукти, които имат минимално въздействие върху околната среда, без това да се отразява на работните им показатели.

Хенинг Олсон, дирек��ор по корпоративната социална отговорност в Epson

Готови ли сте да научите повече?

Разговаряйте с член на екипа ни, за да откриете как може да намалите разходите и да работите по-ефективно