SU-RPL500B

Артикулен номер: C32C811311

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.