Epson M-780: 37.5mm*2, 24V, TU=95, Stamp incl.

Артикулен номер: C41D042071

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-780: 37.5mm*2, 24V, TU=95, Stamp incl.
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
1 кг