Epson DM-D210BF: TM attachment type 3 for TM-T88 and TM-U220 with UB-S09

Артикулен номер: A61B134EGG

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson DM-D210BF: TM attachment type 3 for TM-T88 and TM-U220 with UB-S09