Увеличете сигурността на документите, намалете разходите и задействайте програми за устойчивост във Вашата група принтери и многофункционални устройства с ясна видимост и контрол на използването на печата – всичко това, възползвайки се от технологиите на Epson.

YSOFT SAFEQ

Пакет за управление на печата от YSoft SafeQ.

Възползвайте се от централизирано управление на печата и автоматизирани основни работни потоци, за да увеличите сигурността на документите, намалите разходите на услугите за печат и подобрите продуктивността.

Увеличете сигурността, конфиденциалността и съответствието

Print Roaming позволява централизиран печат – безпроблемно печатане, независимо къде и кога се нуждаете от него.

Организацията Ви се нуждае от приложение за сигурен и гъвкав работен поток, което поддържа ориентирано към потребителя печатане от различни места, като същевременно елиминира риска от оставяне на лична информация в принтера. Това намалява разхода на хартия, ресурси и време от несъбрани документи и неефективни работни потоци.

Регулирайте разходите, пестете пари

Установете квоти за цветен печат и баланси на акаунти за потребител или на ниво отдел с правила, които отказват печат при надвишаване на квотата или баланса от потребителя. Това намалява разходите, като елиминира несъбраните задания за печат и добавя отчетност, която насърчава потребителите да печатат само документите, от които се нуждаят.

Възползвайте се от технология за мастиленоструен бизнес печат на Epson

Комбинирането на мощните възможности на YSoft SafeQ с устройствата Epson пести ценно време и превръща многофункционалните устройства във важен инструмент за елиминиране на неважната хартия в организацията Ви.
Устройствата на Epson предлагат ниски разходи за работа, намалена потребителска намеса, опазване на околната среда, а високонадеждният YSoft SafeQ интегрира работни потоци за печат и сканиране в единен интерфейс на многофункционалното устройство, което предоставя усъвършенствана функционалност за печат, копиране и сканиране, която Ви позволява да избирате най-подходящия работен поток за заданието – печатайте само това, от което имате нужда, и сканирайте само когато можете.

Разбиране и управление

Персонализирайте подробни отчети за общата активност на печат, както и чакащите документи да бъдат изпращани до специфични места или лица, които взимат решения, след това планирайте автоматизирано разпределение на отчета. Той може да се интегрира безпроблемно със съществуващите ИТ инфраструктури и да се свърже с хардуер от практически всички марки и да поддържа големи сървъри за печат, както и работни станции Mac. Независимо дали използвате един сървър за печат, или хиляди изходни устройства на различни места, той може да се мащабира лесно за фирми от всякакви размери. Всяко устройство за печат в мрежата може да печата задания сигурно и лесно чрез гъвкави опции за освобождаване на печата.

Основни характеристики и модули

НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО С ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ НАГРЯВАНЕ

Увеличете производителността и намалете влиянието върху околната среда без компромиси.

Как да получите своя YSoft SafeQ

За пов��че информация за YSoft SafeQ се свържете с Вашия представител на Epson.

Съвместими модели

Epson Open Platform (EOP) прави нашите революционни многофункционални принтери (MFPs) напълно гъвкави и персонализируеми, като позволява да бъдат адаптирани към специфичните и променящи се изисквания на клиентите, когато бизнес целите и ИТ системите на предприятията еволюират.
Пакетът за управление на печата YSoft SafeQ е съвместим с нашата серия устройства с Open Platform, включително WorkForce Enterprise. За по-подробна информация за съвместимостта се свържете с Вашия местен търговски представител.

Професионални решения за възпроизвеждане на изображения

Открийте как Epson и решенията на партньорите му се възползват от нашите принтери, многофункционални принтери (MFPs) и скенери на документи, за да отговорят на нуждите на фирмите, от малки до големи предприятия, и могат да бъдат адаптирани, за да отговарят на вертикалните пазарни нужди.

Готови ли сте да научите повече?

Разговаряйте с член на екипа ни, за да откриете как може да намалите разходите и да работите по-ефективно