Epson ProSix C12-A1401C (C12XL) - Cleanroom Version
Epson ProSix C12-A1401C (C12XL) - Cleanroom Version

Повече полезен товар и по-голям обсег

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
ProSix C12-A1401S (C12XL) - Standard Version
ProSix C12-A1401S (C12XL) - Standard Version

Повече полезен товар и по-голям обсег

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
ProSix C12-A1401SB (C12XL) - Standard Version
ProSix C12-A1401SB (C12XL) - Standard Version

Повече полезен товар и по-голям обсег

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
ProSix C12-A1401CB (C12XL) - Cleanroom Version
ProSix C12-A1401CB (C12XL) - Cleanroom Version

Повече полезен товар и по-голям обсег

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C4-A601S
Epson ProSix C4-A601S

По-бърз, по-малък, по-силен

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C4-A901S (C4L)
Epson ProSix C4-A901S (C4L)

По-бърз, по-малък, по-силен

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C4-A601C (C4)
Epson ProSix C4-A601C (C4)

По-бърз, по-малък, по-силен

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C4-A901C (C4L)
Epson ProSix C4-A901C (C4L)

По-бърз, по-малък, по-силен

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C4-A601CR (C4)
Epson ProSix C4-A601CR (C4)

По-бърз, по-малък, по-силен

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C4-A601SR (C4)
Epson ProSix C4-A601SR (C4)

По-бърз, по-малък, по-силен

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C4-A901SR (C4L)
Epson ProSix C4-A901SR (C4L)

По-бърз, по-малък, по-силен

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C4-A901CR (C4L)
Epson ProSix C4-A901CR (C4L)

По-бърз, по-малък, по-силен

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C8-A701S (C8)
Epson ProSix C8-A701S (C8)

Повече полезен товар и по-голям обсег

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C8-A1401S (C8XL)
Epson ProSix C8-A1401S (C8XL)

Повече полезен товар и по-голям обсег

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C8-A901S (C8L)
Epson ProSix C8-A901S (C8L)

Повече полезен товар и по-голям обсег

 • Компактен робот с 6 оси
 • Изключителна маневреност
 • Напълно интегрирано решение