Epson ProSix C4 Series
Epson ProSix C4 Series

По-бърз, по-малък, по-силен

  • Компактен робот с 6 оси
  • Изключителна маневреност
  • Напълно интегрирано решение
Epson ProSix C8 Series
Epson ProSix C8 Series

Повече полезен товар и по-голям обсег

  • Компактен робот с 6 оси
  • Изключителна маневреност
  • Напълно интегрирано решение