Epson SCARA LS20-BA00S/RC-90B
Epson SCARA LS20-BA00S/RC-90B

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 20 kg
 • Обсег на ръката: 1000 mm
 • Размах: 420 mm
Epson SCARA LS6-B602S (стандарт)
Epson SCARA LS6-B602S (стандарт)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 6 kg
 • Обсег на ръката: 600 mm
 • Размах: 200 mm
Epson SCARA LS6-B602C („чиста стая”)
Epson SCARA LS6-B602C („чиста стая”)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 6 kg
 • Обсег на ръката: 600 mm
 • Размах: 200 mm
Epson SCARA LS6-B702S (стандарт)
Epson SCARA LS6-B702S (стандарт)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 6 kg
 • Обсег на ръката: 700 mm
 • Размах: 200 mm
Epson SCARA LS6-B702C („чиста стая”)
Epson SCARA LS6-B702C („чиста стая”)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 6 kg
 • Обсег на ръката: 700 mm
 • Размах: 200 mm
Epson SCARA LS20-BA04S (стандарт)
Epson SCARA LS20-BA04S (стандарт)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 20 kg
 • Обсег на ръката: 1000 mm
 • Размах: 420 mm
Epson SCARA LS20-BA04C („чиста стая”)
Epson SCARA LS20-BA04C („чиста стая”)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 20 kg
 • Обсег на ръката: 1000 mm
 • Размах: 420 mm
Epson SCARA LS20-B804C („чиста стая”)
Epson SCARA LS20-B804C („чиста стая”)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 20 kg
 • Обсег на ръката: 800 mm
 • Размах: 420 mm
Epson SCARA LS20-B804S (стандарт)
Epson SCARA LS20-B804S (стандарт)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 20 kg
 • Обсег на ръката: 800 mm
 • Размах: 420 mm
Epson SCARA LS6-B502C („чиста стая”)
Epson SCARA LS6-B502C („чиста стая”)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 6 kg
 • Обсег на ръката: 500 mm
 • Размах: 200 mm
Epson SCARA LS6-B502S (стандарт)
Epson SCARA LS6-B502S (стандарт)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 6 kg
 • Обсег на ръката: 500 mm
 • Размах: 200 mm
Epson SCARA LS10-B802C („чиста стая”)
Epson SCARA LS10-B802C („чиста стая”)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 10 kg
 • Обсег на ръката: 800 mm
 • Размах: 200 mm
Epson SCARA LS10-B703S (стандарт)
Epson SCARA LS10-B703S (стандарт)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 10 kg
 • Обсег на ръката: 700 mm
 • Размах: 300 mm
Epson SCARA LS10-B703C („чиста стая”)
Epson SCARA LS10-B703C („чиста стая”)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 10 kg
 • Обсег на ръката: 700 mm
 • Размах: 300 mm
Epson SCARA LS10-B702C („чиста стая”)
Epson SCARA LS10-B702C („чиста стая”)

Производителност с висока стойност

 • Максимален полезен товар: 10 kg
 • Обсег на ръката: 700 mm
 • Размах: 200 mm