Epson EU-T332 (271): 80mm, 24V,ANK, 6",AC,USB, B/M/L

Артикулен номер: C41D383271

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson EU-T332 (271): 80mm, 24V,ANK, 6",AC,USB, B/M/L