Epson M-T101: 58mm, 5V, Lever=Short,

Артикулен номер: C41D074021

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-T101: 58mm, 5V, Lever=Short,
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
0,09 кг