Epson M-T183: 58mm, 5V, Type A, Lever= Upper, Cable pin= 27, PES

Артикулен номер: C41D386001

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-T183: 58mm, 5V, Type A, Lever= Upper, Cable pin= 27, PES
Модели от серията
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
0,04 кг