Epson M-U110II: 76mm, 24V, Mark sensor position paper entrance; Right, PES

Артикулен номер: C41D372511

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-U110II: 76mm, 24V, Mark sensor position paper entrance; Right, PES
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
0,47 кг