Epson Auto Cutter AU-110(V2): 89.5 mm, 24V

Артикулен номер: C42D147231

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson Auto Cutter AU-110(V2): 89.5 mm, 24V