Rear Projection Wide Lens (EB-Z8xxx serie)

Артикулен номер: V12H004R04

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Rear Projection Wide Lens (EB-Z8xxx serie)