250-Sheet Paper Cassette Unit

Артикулен номер: C12C802671

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

250-Sheet Paper Cassette Unit