Epson M-260: 76mm, 12V, M.KNOB=R

Артикулен номер: C41D143021

За съжаление, този продукт вече не е наличен. Вижте по-долу за продължаваща поддръжка.

Epson M-260: 76mm, 12V, M.KNOB=R
Технически спецификации

Технически спецификации

Функциите и спецификациите на продукта подлежат на промяна без предизвестие
Общи положения
Тегло
0,34 кг
Аксесоари

Аксесоари

Ленти

Продукт
S015360

C43S015360

Опции

Изберете от богата гама опции и аксесоари.

Продукт